Trang 1291, kết quả từ 12901 tới 12910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Dương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Côi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Côi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đồng chí: Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Niên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Hoạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...128612871288128912901291129212931294...74341