Trang 1292, kết quả từ 12911 tới 12920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đình Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Lân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Xuân Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Hữu Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phùng Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Dục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đồng chí: Gởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Gởi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trường Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...128712881289129012911292129312941295...74341