Trang 1299, kết quả từ 12981 tới 12990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Điền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tháo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Hữu Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Diệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...129412951296129712981299130013011302...74341