Trang 1300, kết quả từ 12991 tới 13000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Trọng Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Tuyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Công Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Đô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1960, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lý Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Bạch Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Văn út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 27/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xia, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...129512961297129812991300130113021303...74341