Trang 1301, kết quả từ 13001 tới 13010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Đồng chí Buột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Buột, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Trần Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Chu Văn Bờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Bờ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lưu Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...129612971298129913001301130213031304...74341