Trang 1302, kết quả từ 13011 tới 13020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hàn Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hàn Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đồng chí: Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Đình Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đình Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng chí: Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Quế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Phúc Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phúc Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Mạnh Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...129712981299130013011302130313041305...74341