Trang 1305, kết quả từ 13041 tới 13050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Quang Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quang Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Soa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Soa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hùng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Duy Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Duy Đắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Thanh Tộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Tộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Cậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Cậy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đức Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...130013011302130313041305130613071308...74341