Trang 1306, kết quả từ 13051 tới 13060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Khôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Xuân Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Xuân Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đỗ Tiến Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tiến Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Đức Ơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Ơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Tung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...130113021303130413051306130713081309...74341