Trang 1308, kết quả từ 13071 tới 13080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đại Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đại Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Điềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Điềm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quang Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tôn Thất Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Thất Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Sỹ Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đình Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...130313041305130613071308130913101311...74341