Trang 1309, kết quả từ 13081 tới 13090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Viết Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Ngung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ngung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bửu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Mậu Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mậu Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 5/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Cảnh Hoanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Hoanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 17/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Thai Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thai Kiếm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...130413051306130713081309131013111312...74341