Trang 1311, kết quả từ 13101 tới 13110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Bá Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 21/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 26/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Bá Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 12/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Ngà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 27/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Cảnh Yển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Yển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...130613071308130913101311131213131314...74341