Trang 1312, kết quả từ 13111 tới 13120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Bá Kình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Kình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hữu Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 11/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 18/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Cảnh Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Xuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 20/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thị Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Đảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 26/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thọ Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thọ Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 8/10/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Bá Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 7/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Bá Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Điệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 31/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Bá Phúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Phúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 24/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...130713081309131013111312131313141315...74341