Trang 1316, kết quả từ 13151 tới 13160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 11/10/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thế Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Viết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 31/12/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 19/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Bá Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 10/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Bá Vận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Vận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 25/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 28/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Bá Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 31/1/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hữu Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Cảnh Luỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Luỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 20/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Bìa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Bìa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...131113121313131413151316131713181319...74341