Trang 1318, kết quả từ 13171 tới 13180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phuất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trí Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trí Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quang Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...131313141315131613171318131913201321...74341