Trang 1320, kết quả từ 13191 tới 13200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Công Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Công Hoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Thắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn ới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Văn Gió

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Gió, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đức Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...131513161317131813191320132113221323...74341