Trang 1321, kết quả từ 13201 tới 13210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thị Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xuyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Khắc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khắc Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...131613171318131913201321132213231324...74341