Trang 1322, kết quả từ 13211 tới 13220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Đình Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 2/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Viết Uyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Uyển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Trì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Quang Mưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Mưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 30/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Tạ Hữu Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Hữu Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Minh Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Minh Dương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...131713181319132013211322132313241325...74341