Trang 1324, kết quả từ 13231 tới 13240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Ngọc Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Ngọc Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hồng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Doãn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Doãn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Đình Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Tuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...131913201321132213231324132513261327...74341