Trang 1325, kết quả từ 13241 tới 13250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Sỹ Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Sỹ Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quyết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quyết Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Chuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Chuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Cao Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cao Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Dính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Dính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Duy Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...132013211322132313241325132613271328...74341