Trang 1327, kết quả từ 13261 tới 13270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoè, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Ngọc Thuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Thuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Mấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Mấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Đức Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Đắc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đắc Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 30/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...132213231324132513261327132813291330...74341