Trang 1331, kết quả từ 13301 tới 13310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Cẩm Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cẩm Hoán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Ngọc Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Toán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...132613271328132913301331133213331334...74341