Trang 136, kết quả từ 1351 tới 1360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Mùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Khỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Kẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kẹt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn A, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Ngon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn á

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn á, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lê Văn To

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn To, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Do, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...131132133134135136137138139...74341