Trang 1380, kết quả từ 13791 tới 13800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Đức Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đức Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Hữu Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Năng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nông Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Khương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thanh Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Chỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Chí Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Chí Luyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...137513761377137813791380138113821383...74341