Trang 14, kết quả từ 131 tới 140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 31/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lâm Văn Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 16/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thịnh Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thịnh Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 5/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trương Khắc Vụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Khắc Vụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Văn Đoãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đoãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Bùi Quang ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang ấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đặng Văn Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Vi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 5/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lương Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 26/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...91011121314151617...74341