Trang 1438, kết quả từ 14371 tới 14380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Xuân Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kim Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 30/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Cược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 29/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Cửu Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cửu Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 12/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 24/7/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 2/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 24/8/1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 26/2/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...143314341435143614371438143914401441...74341