Trang 144, kết quả từ 1431 tới 1440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 29/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Năn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Năn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Minh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 16/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Mai Sĩ Vin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Sĩ Vin, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Lê Văn Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Hà Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 21/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...139140141142143144145146147...74341