Trang 147, kết quả từ 1461 tới 1470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bon, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Tạ Văn Nhớ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Nhớ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Giờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Võ Hoàng Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hoàng Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...142143144145146147148149150...74341