Trang 150, kết quả từ 1491 tới 1500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Mạnh Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phan Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 25/9/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Võ Đình Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Châu Thị Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Thị Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Lê Quách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quách, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Có, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Văn Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...145146147148149150151152153...74341