Trang 154, kết quả từ 1531 tới 1540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thành Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Theo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Theo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 30/8/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lê Đủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đủng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 21/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Pha, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn ích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Hà Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...149150151152153154155156157...74341