Trang 16, kết quả từ 151 tới 160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 14/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ DG Bá Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ DG Bá Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 8/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phùng Bá Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Bá Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 22/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 1/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Bùi Thanh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 17/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Tô Huy Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Huy Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 17/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Võ Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 5/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lương Hữu Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hữu Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 29/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...111213141516171819...74341