Trang 160, kết quả từ 1591 tới 1600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hà Hải Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Hải Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Thy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Một, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 24/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Sua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...155156157158159160161162163...74341