Trang 165, kết quả từ 1641 tới 1650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Sàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đào Đình Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đình Tế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Đoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Vũ Đình Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Tạ Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Hoàng Thế Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trần Quang Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...160161162163164165166167168...74341