Trang 166, kết quả từ 1651 tới 1660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trương Công Đón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Đón, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Quang Nghiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Nghiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Đình Chuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Chuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Võ Kim Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Kim Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Dương Minh Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Kiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Kiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...161162163164165166167168169...74341