Trang 169, kết quả từ 1681 tới 1690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Huỳnh văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Mai Ngọc Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Hoàng Đăng Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đăng Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Lê Viết Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...164165166167168169170171172...74341