Trang 170, kết quả từ 1691 tới 1700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Điển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn ái Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ái Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Gia Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Gia Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đỗ Đặng Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đặng Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phạm Duy Hấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Hấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Keo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Keo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đoàn Quang Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lê Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Hữu Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...165166167168169170171172173...74341