Trang 171, kết quả từ 1701 tới 1710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Hữu Vơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Vơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Thọ Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thọ Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Tô Quang Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Quang Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đào Xuân Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Hoàng Ngọc An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...166167168169170171172173174...74341