Trang 173, kết quả từ 1721 tới 1730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Đang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nông Văn Tộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Tộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Chu Thanh Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Thanh Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Lê Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đào Xuân Khán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Khán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyện Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyện Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Vũ Quang Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...168169170171172173174175176...74341