Trang 174, kết quả từ 1731 tới 1740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Trần Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Thạch xuân Bệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch xuân Bệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Đầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Hà Văn Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...169170171172173174175176177...74341