Trang 18, kết quả từ 171 tới 180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 24/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lại Văn Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 24/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Thiều Đình Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Đình Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 28/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Hoàng Công Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 29/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 8/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Giới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 2/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Giộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Giộng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...131415161718192021...74341