Trang 180, kết quả từ 1791 tới 1800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Như Mô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Như Mô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lôi Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lôi Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 940, hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phan Thái Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thái Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đặng Văn Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Chỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Hoàng Chí Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chí Tuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đậu Anh Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Anh Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Trần Văn Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...175176177178179180181182183...74341