Trang 1834, kết quả từ 18331 tới 18340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Thị Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thị Chiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Chiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thái Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thái Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hữu Sánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Sánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nghiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nghiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...182918301831183218331834183518361837...74341