Trang 1835, kết quả từ 18341 tới 18350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thanh Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 30/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phùng Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phùng Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Văn Hom

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Hom, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hoa Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoa Lư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Chu Duy Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Duy Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...183018311832183318341835183618371838...74341