Trang 193, kết quả từ 1921 tới 1930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 2. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ Hà Văn Nhấng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Nhấng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 20/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ Cầm Văn Piêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Văn Piêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 6/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Độ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ Hà Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 9/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ Hà văn Ráy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà văn Ráy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La

1...188189190191192193194195196...74341