Trang 196, kết quả từ 1951 tới 1960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 2. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 4. Liệt sĩ Huỳnh Trí Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trí Thứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 5. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ Trần Văn Niếng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Niếng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ Huỳnh Trí Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trí Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hoài Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoài Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ Huỳnh Thị Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Xê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La

1...191192193194195196197198199...74341