Trang 2050, kết quả từ 20491 tới 20500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 1/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 19/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 26/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Thị Nữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Nữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 16/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 10/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Sĩ Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sĩ Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Phù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 3/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 15/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...204520462047204820492050205120522053...74341