Trang 2186, kết quả từ 21851 tới 21860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 5/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Ngọc Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Ngọc Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lương Ngọc Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Đức Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...218121822183218421852186218721882189...74341