Trang 22, kết quả từ 211 tới 220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 2/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đào Xuân Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 23/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 19/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 18/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Dương Xuân Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Xuân Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 19/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Tạ Văn Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Tuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 5/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Hoàng Nghĩa Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Nghĩa Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 18/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 3/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 11/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...171819202122232425...74341