Trang 2216, kết quả từ 22151 tới 22160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Thế Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thế Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lưu Thị Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Thị Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 7/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Tiến Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Đình Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 2/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nhâm Đình Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhâm Đình Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đức Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Đậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...221122122213221422152216221722182219...74341