Trang 2227, kết quả từ 22261 tới 22270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Liệt sỹ: Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ: Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trương Văn Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nhu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hiếu Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiếu Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Quách Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...222222232224222522262227222822292230...74341