Trang 2245, kết quả từ 22441 tới 22450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Oánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Oánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Inh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Inh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Minh Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Nhạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Minh Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đình Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Như Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Như Nhẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Lữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đới Sỹ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đới Sỹ Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...224022412242224322442245224622472248...74341